Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

ANBI status

Wij hebben helaas geen ANBI-satus. Tijdens het oprichten van onze Stichting was voor ons onduidelijk of we het wel of niet voor de ANBI status moesten kiezen en omdat er extra eisen voor waren hebben we  gekozen om het niet te doen. We doen later de Anbi status aanvraag dachten we. Nu blijkt dat het aanpassen van de statuten een kostbare iets is, de notaris rekent ruim 300 euro daarvoor en we moeten dat bedrag ook weer ergens vandaan zien te toveren. Wij  balen er enorm van dat we niet goed stil hebben gestaan hebben bij de keuze en  dat het nu weer veel geld gaat kosten. We zijn ook maar net begonnen en dit is een dure les.  We zijn druk bezig om toch het geld bij elkaar te vinden en het aan te passen omdat, en dat begrijpen we ook, fondsen dat als een voorwaarde stellen.

Muziek voor iedereen staat wel geregisterd in de UBO register. Deze register waarborg financiële transparantie

Algemene gegevens

Statutair heeft de stichting de naam
‘Stichting Muziek voor iedereen’

RSIN: 859868047
Adres: Eduard van Beinumstraat 63, 2324 KN Leiden
Bankrekeningnummer: NL47INGB0009383051

Doelstelling

Stichting Muziek voor iedereen wil door gebruik maken van fondsen en giften geld inzamelen om expertise en ruimte in te huren om muziekles en de daaruit voortvloeiende activiteiten (denk aan optredens, studio opnamen) voor kwetsbare mensen mogelijk te maken. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Het bestuur is o.a. bevoegd tot het vaststellen van de jaarbegroting, de jaarrekening en het beleidsplan.

De leden van het bestuur zijn

  • Voorzitter: Kornelis Folkert Elzenga
  • Penningmeester: Maria Jose Moreno Ferrari
  • Secretaris: Sonja L van der Flier-Morgenland

Bestuursleden ontvangen voor hun diensten geen beloning.

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Muziek voor iedereen bestaat uit vrijwilligers. De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt met vrijwilligers en ZZP’ers.