Stichting Muziek voor iedereen

Missie

Stichting Muziek voor iedereen wil muziekles (bandles en privéles) toegankelijk maken voor iedereen die door omstandigheden (denk hierbij aan een psychische aandoening, armoede, sociaal isolement) geen gebruik kunnen maken van het reguliere muziekonderwijs aanbod, maar daar wel behoefte aan en baat bij hebben.

Visie

Stichting Muziek voor iedereen wil, door middel van muziekonderwijs (bandles en privéles), kwetsbare mensen meer zelfvertrouwen geven , zichzelf laten uiten laten deelnemen aan de maatschappij, en stigma’s en vooroordelen wegnemen. Stichting Muziek voor iedereen wilt geen muziektherapie bieden maar wil dat er gewerkt kan worden aan het versterken van het gezonde deel van kwetsbare mensen om ze sterker te maken. muziek maken is namelijk goed voor de ziel!

Deelnemers aan onze projecten kunnen doorverwezen worden door erkende hulpverleners of door stichtingen zoals de stichting zelfregie, dit om concurrentievervalsing met het reguliere muziekonderwijsaanbod te voorkomen. Je kunt jezelf ook aanmelden, een intake gesprek volgt.