Stichting Muziek voor iedereen
wil zoveel mogelijk mensen,
die nu buiten de boot vallen,
passende muziekles aan bieden